Ako imate bilo kakva pitanja koja se tiču rada servisa KlikFaktura.com ili želite da nam date sugestiju, pohvalu ili kritiku, to možete uraditi putem navedenog telefona, e-mailom ili popuniti formu koja se nalazi u nastavku. Nastojaćemo da vam odgovorimo u što kraćem vremenskom roku.