Odaberite svoj paket

Broj klijenata

Broj proizvoda

Broj usluga

Broj faktura/mesečno

Broj administratora

Nalog za knjigovođu

Automatsko slanje fakture klijentu

Automatsko slanje fakture knjigovođi

Arhiva

Importovanje klijenata

Mini

1.9 €/mesečno

* paket obuhvata 12 meseci

10

20

20

20

1

Maxi

2.4 €/mesečno

* paket obuhvata 12 meseci

1.000

5.000

5.000

5.000

10